Darba burtnīca izmantojama pirmsskolas, sākumskolas un speciālo skolu skolēniem pirmā desmita apguvē. Materiāls ļauj koriģēt skolēnu izziņas procesus-uztveri, atmiņu, domāšanu, kā arī pilnveido motorās prasmes, veicina darba kultūru un attīsta patstāvīgās darba iemaņas.

Iegadāties var mūsu veikalā vai rakstot uz epastu : itta.romanovska@vietaskolai.lv