Piedāvājam iegādāties - Didaktisku materiālu skaņu pareizas izrunas veidošanai.

Palīgs darbā logopēdiem, speciālo un vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, sākumskolas skolotājiem un vecākiem. 

Tas veidots kā didaktisks materiāls - skaņu izrunas traucējumu novēršanai, valodas vispusīgai attīstīšanai un izrunas kļūdu profilaksei, fonemātiskās uztveres attīstībai, vārdu krājumu paplašināšanai, psiholoģisko procesu (uztveres, domāšanas, atmiņas, iztēles) attīstībai. Var izmantot latviešu valodas kā svešvalodas apguvei.

Iegādāties var mūsu internetveikalā vai rakstot uz e-pastu: itta.romanovska@vietaskolai.lv